Мактанчык балыкчы

Резида Ямали рәсеме

Бер мактанчык балыкчы булган, ди. Балыктан кайткан саен:

— Менә мо-о-ның хәтле балык тоттым, дип, ике кулын шактый җәеп күрсәтә ди, бу. Моның бу мактануыннан туеп ике кулын бәйләп куйганнар да, инде мактана алмас дип уйлыйлар икән. Шуннан бу:

— Шундый балык тоттым, күзе менә моның кадәр иде, — дип, бәйләнгән ике йодрыгын күрсәткән , ди.

Фикереңне әйт!

Барлык фикерләр модерация үткәннән соң гына, редакция рөхсәте буенча бастырыла.

Бу мәкаләләрне дә укырга тәкдим итәбез

Башка кызыклы язмалар

16+ © 2018 Developed by RiTE PRO 

"Җайдак" интернет-басмасы язмаларын һәм хәбәрләрен социаль челтәрләрдә, массакүләм мәгълүмат чараларында таратканда гиперсылтама кую
яки "Җайдак" интернет-басмасы" дип язманың чыганагын күрсәтү мәҗбүри.

Өскә мен