«Җайдак» телебезне саклауда матур гына эш башлап җибәрде…”

«Җайдак» телебезне саклауда матур гына эш башлап җибәрде…”

Искәндәр Гыйләҗев, тарих фәннәре докторы, профессор, Татар энциклопедиясе институты директоры: — Татар теленең куллану даирәсен үстерүдә яңа…

Башка кызыклы язмалар

16+ © 2018-2021. Разработка сайта: Диалогия 

"Җайдак" интернет-басмасы язмаларын һәм хәбәрләрен социаль челтәрләрдә, массакүләм мәгълүмат чараларында таратканда гиперсылтама кую
яки "Җайдак" интернет-басмасы" дип язманың чыганагын күрсәтү мәҗбүри.

Өскә мен