Җиде бүре

Равил Заһидуллин рәсеме

Берәү:

— Мин урманда җиде бүре күрдем, дип әйтә, ди. – Шуларның икесе дә соры иде. Таяк алып ыргыткан идем, торды да чапты, — дип әйтә, ди.

Фикереңне әйт!

Барлык фикерләр модерация үткәннән соң гына, редакция рөхсәте буенча бастырыла.

Бу мәкаләләрне дә укырга тәкдим итәбез

Башка кызыклы язмалар

16+ © 2018 Developed by RiTE PRO 

"Җайдак" интернет-басмасы язмаларын һәм хәбәрләрен социаль челтәрләрдә, массакүләм мәгълүмат чараларында таратканда гиперсылтама кую
яки "Җайдак" интернет-басмасы" дип язманың чыганагын күрсәтү мәҗбүри.

Өскә мен