Әбиләребезнең иске исемнәре

Карл Гун рәсеме

Безнең әбиләребезнең әбиләре бик матур исемле булган.

Ләкин бу исемнәрне хәзер кулланмыйлар.

МИҺЕРБАН

Фарсыча – миһербанлы, ягымлы, шәфкатьле, яхшы күңелле.Сөйкемле, ачык йөзле, кеше хәлен аңлый белүче.

 

ГӨЛБОСТАН

Фарсыча — Гөлбакча

ГӨЛБАГАР

Гөл багар (карар)

ГӨЛЙӨЗЕМ

Гөлдәй йөзем; гөл кебек гүзәлем.

 

АТНАСОЛТАН

Җомганың патшабикәсе

Атна (фарсыча) – җомга

Солтан (гарәпчә) – патша

УРАЗСОЛТАН

Бәхетле патшабикәсе

Ураз (төрки-татарча) – бәхет, шатлык

 

ЧИБӘРСОЛТАН

Исемнең мәгънәсе болай да аңлашыла. Иң гүзәл исем, аны хәзер дә кушарга була!

Карл Гун рәсеме

Фикереңне әйт!

Барлык фикерләр модерация үткәннән соң гына, редакция рөхсәте буенча бастырыла.

Бу мәкаләләрне дә укырга тәкдим итәбез

Башка кызыклы язмалар

16+ © 2018 Developed by RiTE PRO 

"Җайдак" интернет-басмасы язмаларын һәм хәбәрләрен социаль челтәрләрдә, массакүләм мәгълүмат чараларында таратканда гиперсылтама кую
яки "Җайдак" интернет-басмасы" дип язманың чыганагын күрсәтү мәҗбүри.

Өскә мен