Сайтлар ничек бәяләнә?

Каталогта урнаштырылган сайтлар биш баллы шкала буенча бәяләнә. Бәяләү билгеләре гел үзгәреп торачак. Башта йолдызлар түбәндәге гамәлләр өчен бирелә:

  • каталогка кертелүе өчен /+ 1 йолдыз/,
  • басма, рубрикаларның исемнәре татарча хатасыз язылган /+ 1 йолдыз/,
  • сайтың тасвирламасы бар /+ 1 йолдыз/,
  • сайтның эчтәлеге даими яңартыла /+ 2 йолдыз/.

Татар хәрефләре урынына урыс яки башкорт хәрефләрен куллану хата дип таныла.

Бу тема буенча материаллар:

Cайтлар каталогы турында

Латин хәрефләре белән домен исемен ничек язарга

Сайт исемен ничек сайларга?

 

Фикереңне әйт!

Барлык фикерләр модерация үткәннән соң гына, редакция рөхсәте буенча бастырыла.

Бу мәкаләләрне дә укырга тәкдим итәбез

Башка кызыклы язмалар

16+ © 2018 Developed by RiTE PRO 

"Җайдак" интернет-басмасы язмаларын һәм хәбәрләрен социаль челтәрләрдә, массакүләм мәгълүмат чараларында таратканда гиперсылтама кую
яки "Җайдак" интернет-басмасы" дип язманың чыганагын күрсәтү мәҗбүри.

Өскә мен