Керәшеннәрнең кызык исемнәре

Керәшеннәр, христиан динен кабул итәләр һәм рус-христиан исемнәрен куша башлыйлар. Ләкин алар үзгәреш кичергән.

ТАПЫЙ (Тимофей)

БӘЧЕЛИ (Василий)

ЧАНКИ (Александр)

ТРАККА (Трофим)

ЧӘРГИ (Сергей)

ИБАН (Иван)

АМПИ (Анфиса)

АНЮК (Анюта)

ҖАУДЫЙ (Евдокия)

БАБИЧ (Федосья)

ДАРҖЫЙ (Дарья)

НАЧТУК/НАЧТАЧ (Анастасия)

Гомумән, керәшен сөйләшләрендә бер үк исем берничә төрле итеп әйтелергә мөмкин:

Микай, Микайлә, Микуш, Миша, Микәй исемнәре барысы да Михаилны аңлата

Наталҗа, Натай, Натуш, Натка, Натуша дип Натальяга эндәшәләр

“Кәтүк түти” дигән җырны беләсезме?

Ул Екатерина апа турында.

Керәшеннәр аны шулай матур итеп “Кәтүк” дип йөртәләр.

Фикереңне әйт!

Барлык фикерләр модерация үткәннән соң гына, редакция рөхсәте буенча бастырыла.

Бу мәкаләләрне дә укырга тәкдим итәбез

Башка кызыклы язмалар

16+ © 2018 Developed by RiTE PRO 

"Җайдак" интернет-басмасы язмаларын һәм хәбәрләрен социаль челтәрләрдә, массакүләм мәгълүмат чараларында таратканда гиперсылтама кую
яки "Җайдак" интернет-басмасы" дип язманың чыганагын күрсәтү мәҗбүри.

Өскә мен