Шикле дусларың булганчы, ялгызың калу яхшырак. Джордж Вашингтон
  1. Ул бит Омар Хайям шигыренең сүзләре. Беләм, чөнки 16 яшьтән шушы сүзләрне түргә язып куйган идем. Дж. Вашингтон да яхшы фикерләр әйткәндер дип уйлыйм.

Фикереңне әйт!

Барлык фикерләр модерация үткәннән соң гына, редакция рөхсәте буенча бастырыла.

Бу мәкаләләрне дә укырга тәкдим итәбез

Башка кызыклы язмалар

16+ © 2018 Developed by RiTE PRO 

"Җайдак" интернет-басмасы язмаларын һәм хәбәрләрен социаль челтәрләрдә, массакүләм мәгълүмат чараларында таратканда гиперсылтама кую
яки "Җайдак" интернет-басмасы" дип язманың чыганагын күрсәтү мәҗбүри.

Өскә мен